Kavramlar

Ayrımcılık karşıtı yasa (AGG):

Genel Eşit Muamele Yasası (AGG) – diğer adıyla Ayrımcılık karşıtı yasa – ‘ırk’, etnik kimlik, cinsiyet, dini inanç ve dünya görüşü, engelli olmak, yaşlılık ve cinsel tercih  nedeniyle mağduriyeti önlemeyi hedefleyen bir Federal Alman yasasıdır. Bu hedefin gerçekleştirilmesi için yasayla korunan şahıslar kendilerine karşı ayrımcılık uygulayan işveren veya özel şahıslara karşı hak talepinde bulunabilirler.
Kaynak: Wikipedia

Antisemitizm:

Antisemitizm, temelini milliyetçilik, sosyal darwinizm ve ırkçılığın oluşturduğu ve takriben 19. yüzyılın başlarından beri Avrupa‘da ortaya çıkmış olan bir Yahudi düşmanlığıdır. Nasyonalsosyalizm‘in baz aldığı ırkçılığa dayalı antisemitizm Alman İmparatorluğu‘nun (Hitler Diktatörlüğü) istila ettiği Avrupa‘da 1945 yılına kadar Holocaust diye adlandırılan yahudi soykırımına yol açmıştır.
Antisemitizmin temelinde ise Ortaçağ Hrıstiyanlığı‘nın başlattığı Yahudi karşıtlığı ve Yeniçağ Yahudi karşıtlığı yatmaktadır. 1945 sonrası Antisemitizm ise Nazi idyolojisinin etkisinde gelişmiştir. Bu antisemitizm her ne kadar bir devlet idyolojisi olmaktan çıktıysa da, kullandığı steryotipler  ve önyargı kalıpları bir çok ülkede farklı biçimlerde devam ettirilmektedir.
Uluslararası Antisemitizm Araştırmaları 1945‘ten beri bu olguyu açıklamaya çalışıyor. 
Kaynak: Wikipedia

İslam karşıtı ırkçılık:

İslam karşıtı ırkçılık (İslamofobya veya İslam düşmanlığı da denir), Müslüman kimliğe sahip olduğu varsayılan şahıslara yönelik bir çeşit ırkçılıktır. Bu ırkçılığa sadece dinini yaşayan Müslümanlar değil, ayrıca bir takım yüzeysel özellikleri, kökeni ve kültüründen dolayı Müslüman kabul edilen herkes muhatap olur.  
Bu arada, kişilerin kendilerini nasıl tanımladığı veya dini inançlarının hayatlarında ne kadar rol oynadığı dikkate alınmadığı gibi, İslam‘ın farklı akımları arasında da herhangi bir ayırım gözetilmemektedir. Tam tersine, İslam bütün olarak özünde kötü kabul edilir. İslam temelinde gerici, kadın düşmanı, saldırgan ve terörist bir din olmakla suçlanır. Bu bağlamda Müslüman grubuna dahil edilen bütün insanlar değersiz görülmektedir. Ve bütün ırkçılık biçimlerinde olduğu gibi, burada da ötekinin (=Müslüman) değer kaybetmesi karşısında kendi kimliği (=hrıstiyan-batı kültürü) ek değer kazanmaktadır.

İslam karşıtı ırkçılık bugünkü şekliyle 20.yy. sonlarından beri varken, 11 Eylül 2001  terör saldırılarından ve müteakip savaşlardan sonra daha bir ivme kazanmış durumdadır.
İslam karşıtı önyargılar bugün toplumun her kesiminde genişçe yaygındır. Bu atmosferi insanlık dışı propagandaları için sadece Naziler değil, ayrıca toplumun orta kesimine hitap eden aşırı sağcı popülist parti ve oluşumlar da kullanırlar.  
Kaynak: Blickpunkt (DGB Gençlik Organizasyonu Dergisi)

Otonom Nasyonalistler / Özerk Milliyetçiler:

Otonom Nasyonalist adını daha ziyade (tüzel kişiliği olmayan) özgür birlikler veya cemiyetler (freie Kameradschaft) diye anılan gruplarda aktif olan Alman Neonazi gençler kullanmaktadır. Bu gruplar aşağı yukarı 2002‘den beri bilinçli olarak solcu otonom grupları örnek alıp onlar gibi faaliyet göstermektedirler.
Kaynak: Wikipedia

Behring Breivik, Anders:

Anders Behring Breivik (13 Şubat 1979 Oslo doğumlu) Norveçli aşırı sağcı bir toplu katliamcı(katil)dır. Kendisi  22 Temmuz 2011 Oslo‘da ve Utøya adasında, çoğunluğunu kamp yapmakta olan sosyaldemokrat bir gençlik organizasyonuna bağlı 77 insanın hayatını kaybettiği saldırıların failidir. Saldırıları yaptığı gün tutuklanan Breivik, ertesi gün geniş bir ifadeyle suçunu itiraf etmiştir.
Saldırılar sırasında 32 yaşında olan fail, cinayetleri işleme nedeni olarak; Norveç‘i İslam‘a ve ‚Kültürmarksizmi‘ne‘ karşı koruma amacında olduğunu ifade etmiştir.
Kendisi çok kültürlülüğe /multi kültüralizme karşı olduğunu ve iktidarda olan ve Norveç‘e ‚toplu bir şekilde Müslüman ithal etmekle‘ suçladığı Sosyaldemokratları ‚ mümkün olan en sert bir biçimde‘ vurmak istediğini vurgulamıştır. [5][6] Breivik‘in davası 16 Nisan 2012 terör ve kasıtlı işlenmiş toplu katliam gerçekleştirme gerekçesiyle başlatılmıştır. Breivik 24. Ağustos 2012 tarihinde Oslo Asli Mahkemesince savcılığın talebine karşılık akli dengesi yerinde / cezai ehliyete sahip bulunarak 77 insanı katletme suçundan 21 yıl hapse ve ardından emniyet gözetimi altına alınmaya mahkum edilmiştir.
Kaynak: Wikipedia

Alman Halk Birliği (Deutsche Volksunion - DVU):

Alman Halk Birliği  (kısaltması: DVU, veya Liste D) Federal Almanya‘da faaliyet gösteren küçük bir siyasi partiydi. 1971 yılında dernek olarak ve 1987‘de de siyasi parti olarak kurulan DVU‘yu Anayasayı Koruma Dairesi aşırı sağcı olarak tanımlayıp takip altına almıştır. Parti, kurulduğu 1971 yılından 2009‘a kadar genel başkanı olan yayımcı Gerhard Frey tarafından otoriter bir stilde yönetilmiştir. 2009 yılından partinin kapatıldığı 2011‘e kadar ise Matthias Faust bu görevdeydi.
Bu parti ancak söz konusu meclise girme şansını yüksek gördüğü seçimlere katılmıştır. Toplamında 9 eyalet meclisine girmeyi başarmıştır. 1998 Sachsen-Anhalt eyalet meclisi seçimlerinde oyların %12,9 oranıyla bir aşırı sağ parti için şimdiye dek eyalet düzeyinde elde edilen en yüksek sonuca ulaşmıştır.
12 Aralık 2010‘da yapılan DVU kurultayının kararıyla, parti  1 Ocak 2011‘den itibaren diğer bir aşırı sağ parti olan  Alman Milli Demokrat Partisi / Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) ile birleşmiştir. Yeni oluşan  parti NPD - Die Volksunion adını taşımaktadır. İki partinin birleşmesinin yasal zemini uzun süre tartışma konusu olup bir kaç DVU eyalet parti birliğinin yargıya başvurusu sonucu ihtiyati tedbir kararıyla durdurulmuştur.  DVU eyalet parti birlikleri davalarını 26 Mayıs 2012‘de geri çekmiştir.
Kaynak: Wikipedia

Özgürlük / Die Freiheit:

„Daha Çok Özgürlük ve Demokrasi İçin Vatandaş Hakları Partisi (Die Bürgerrechtspartei für mehr Freiheit und Demokratie – Die Freiheit)“ küçük bir Alman siyasi partisi olup 28 Ekim  2010‘da kurulmuştur. Parti başkanı eski bir CDU politikacısı olan René Stadtkewitz’dir. DIE FREIHEIT kendisini ‚muhafazakar değerlere sahip‘ ve ‚liberal-vatandaşçı‘ olarak görür. Bir çok gözlemci ise partiyi aksine sağcı-popülist ve İslam karşıtı eğilimlere sahip olarak tanımlar.
Kaynak: Wikipedia

Cumhuriyetçiler / Die Republikaner (REP):

Cumhuriyetçiler Partisi (REP) 1983 yılı sonlarında Münih‘te eski CSU mensupları tarafından kurulan küçük bir partidir.  Parti kendisini sağcı-muhafazakar olarak görüp, demokratik sağ olarak nitelendirir. Parti 1992 yılında Anayasayı Koruma Dairesi tarafından aşırı sağcı hedefler gütme şüphesiyle gözlemlenmiştir. 2006 yılında ise partinin tamamı değil bir kaç akımı aşırı sağcı olarak görülmüştür. 2007‘den beri ise Cumhuriyetçiler Anayasayı Koruma Raporu‘nda geçmemektedir.
1985 yılında  Franz Schönhuber Franz Handlos‘un halefi olarak parti başkanlığına geçmiş ve partiyi (Fransız) Front National partisi gibi sağa kaydırmak istemiştir. 1989‘da REP % 7 üzerinde bir oy oranıyla Avrupa Parlamentosu‘na ve Berlin Eyalet Meclisi‘ne girmeyi başarmış, ancak daha sonra bu başarıya tekrar ulaşamamıştır. REP 1992‘den 2001’e kadar Baden-Württemberg  Eyalet Meclisi‘nde bulunmuştur.
1994‘den beri parti başkanlığını Rolf Schlierer yapmaktadır. Schlierer’in yönetiminde parti aşırı sağcı eğilimlerden uzaklaşıp NPD gibi diğer aşırı sağcı partilere karşı değer kaybetmiştir.  Parti artık sadece yerel meclislerde bulunmaktadır.
Kaynak: Wikipedia

Ayrımcılık:

Ayrımcılık, bireylerin veya grupların belli özelliklerinden dolayı mağdur edilme ve aşağılanmaları anlamına gelir. Kaynak: Wikipedia

Etnik farklılıklardan dolayı yapılan bir ayrımcılığa etnik ayrımcılık denir. Etnik ayrımcılıklar çoğunlukla hakim grubun azınlık grubun faaliyetlerini ve imkanlarını kendi çıkarları adına kısıtlamasından kaynaklanır.

İngiliz Savunma Ligi / English Defence League (EDL):

English Defence League (İngiliz Savunma Ligi, kısaca EDL) Büyük Britanya‘da faaliyet gösteren bir siyasi organizasyondur. Bu organizasyon 2009 yılında Hooligan (şiddete meyilli futbol / veya başka bir spor taraftarları) hareketinden doğmuştur ve bu hareketle halen bağlantısı bulunmaktadır. Aynı zamanda sağcı popülist United Kingdom Independence Party (UKIP), aşırı sağcı British National Party (BNP) ve Avrupa çapında benzeri partilerle de irtibattadır.
Kuruluşundan bu yana aşırı bir ilgi bulan EDL, Birleşik Krallığın önemli sağcı siyasi organizasyonlarından bir tanesidir. EDL’in en önemli popüler şahsiyetleri olarak milyoner Alan Lake ve Stephen Yaxley-Lennon (diğer adıyla Tommy Robinson) ön plana çıkmaktadırlar.
EDL siyasi tutumunu İslam‘ı eleştirmek ve ‚İslamizm, Şeriat ve aşırı İslamcılığa‘  karşı olmak diye niteler ve ırkçılık suçlamasını red eder. Ancak EDL‘i İslam düşmanlığı ve aşırı sağcılıkla itham eden gazete haberleri, bilimsel araştırmalar ve mahkeme kararları bunun aksini iddia etmektedir.
Kaynak: Wikipedia

Faşizm

Aslen sosyal-ihtilalci ve sendikalist olarak bilinen yerel birleşmelerden 1920‘lerin başında İtalya‘da hızlı şekilde gelişen bir harekettir. Bu hareketin taraftarları kendilerini Faşist olarak adlandırır ve birliğin tekliğe olan üstünlüğünün simgesi olarak bir bağ çubuğu (ital.: fascio) seçer. Giderek artan radikalleşme, şiddete ve teröre başvurma ve liderlik prensibinin benimsenmesiyle faşist hareket Benito Mussolini altında devlet yönetimini ele geçirmeyi hedefleyip (Partito Nazionale Fascista, PNF, Kuruluş 1921), İtalya halkına karşı totaliter bir şekilde hükmetmek istemiştir. Bu kayıtsız şartsız hükmetme arzusu karşısında geliştirilen savunma hareketi Faşizmin bir totaliter rejim tanımlanması olarak ortaya çıkmasına neden olmuştur. 1922 yılında İtalyan Kralı tarafından Başbakan olarak atanan Benito Mussolini 1925/26 yıllarında demokratik kurumları kapatır veya etkisiz hale getirir ve bundan sonra neredeyse sınırsız bir şekilde 1943 yılında kral tarafından görevden alınana kadar tek partili bir devlet yönetimi uygular. İtalya‘daki bu gelişme kısmen Alman nasyonal sosyalistleri için de bir örnek teşkil etmesinden dolayı, faşizm ve nasyonal sosyalizm (siyah ve kahverengi faşistler) kısmen eş anlamlı olarak görülmüştür.
İkisinin müşterek yönleri şunlardır:

 1. Karizmatik ve otoriter bir lider kişiliği
 2. Lider prensibine mutlak teslimiyet
 3. Siyasi organizasyonların hiyerarşik (yukarıdan aşağıya) yapılandırılması ayrıca
 4. Aşırı sağcı, açıkça ırkçı olan ve yabancı düşmanı fikirler
 5. (diğer siyasi tanımlamaların aksine) olumsuz bir öz tanımlama üslubu (antidemokrat, antiparlamenter, antiliberal, antihümanist, v.s.)

Faşizmin (ve Nasyonalsosyalizmin) yükselmesinin ana nedenlerinden bir tanesi büyük halk kitlelerinin ekonomik sefaleti ve geleneksel (ve siyasi) değerler düzeninin çözülmesidir. Faşist hareketler neredeyse bütün Avrupa ülkelerinde mevcuttu; bazı Güneyamerika ülkelerinde ise İkinci Dünya Savaşı;ndan sonra da bir öneme sahipti.

Kaynak: Schubert, Klaus/Martina Klein: Das Politiklexikon. 5., aktual. Aufl. Bonn: Dietz 2011. (Bundeszentrale für politische Bildung)

Fortuyn, Pim:

Pim Fortuyn (Wilhelmus Simon Petrus Fortuijn, doğumu 19 Şubat 1948 Driehuis / Velsen; ölümü 6. Mayıs 2002 Hilversum) Hollandalı bir politikacı, yayımcı ve sosyologdu. Kısa bir süreliğine Rotterdam Erasmus Üniversitesi‘nde profesörlük de yapmıştır. Kendisi, çok kültürlülüğün hemen hemen iflas ettiği gibi bazı tartışmalı fikirlere sahipti. Aynı zamanda kraliyete ve kiliselerin güçlü geleneksel bir role sahip olmalarına karşıydı. Ayrıca (siyasal) İslam‘a karşıt olduğunu ve kendi homoseksüelliğini öne sürerek açık bir toplum talebinde bulunduğunu ifade etmiştir. Hayvan haklarını koruma konusunda da tartışmalara yol açan açıklamalarda bulunmuştur (‚Beni seçerseniz kürk giyinebilirsiniz.‘). 2002 meclis seçimlerine kısa bir süre kala militan bir çevreci ve hayvan hakları savunucusu tarafından öldürülmüştür.  
Kaynak: Wikipedia

Yabancı düşmanlığı:

Kendi alışık yaşama şekline göre yabancı ve bundan dolayı tehdit edici olarak görülen  herşeye karşı reddedici ve düşmanca tavır takınmanın adıdır. Yabancı düşmanlığı, insanların kendi çevrelerindeki köken, milliyet (yabancı uyruklulara karşı düşmanlık), din (antisemitizm) veya ten rengi (ırkçılık) farklı olan insanlara karşı sergiledikleri bir tutumdur.
Yabancı düşmanlığı dışlama, bedensel saldırı, sistematik olarak ülkesinden sürülme ve soykırıma kadar varmaktadır.

Kaynak: Thurich, Eckart: pocket politik. Demokratie in Deutschland. Überarb. Neuaufl. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung 2011.

Milli Cephe / Front National:

Front National (FN, Milli Cephe) 1972 yılında kurulmuş milliyetçi Fransız bir partidir.
Çoğu gözlemci partiyi aşırı sağcı olarak nitelendirir. Parti son yıllarda sağ popülizmin özelliklerini de gösterir, ancak kendisini ne sağcı ne de solcu olarak adlandırır. Buna karşılık ‚ milliyetçi, popülist –halkçı ve hükümrancı‘ ifadeleri kullanılır.
FN şimdiye kadar oyların % 0,18 (Fransız Milli Meclisi 1981) ve % 17,9 (Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2012) elde etmiştir. Parti genellikle % 10 dolayında sonuçlara ulaşır.
Kaynak: Wikipedia

Alman Savunma Ligi / German Defence League (GDL):

German Defence League (Alman Savunma Ligi, kısaca GDL) Almanya‘da bulunan bir siyasi organizasyon. GDL İngiliz Savunma Ligi / English Defence League (EDL) örneğine göre yapılanmış ve dünyada bulunan birçok Savunma Liglerinden bir tanesidir. Organizasyon 2010‘da kurulmuş ve bu arada Almanya çapında 20 tane ‚Divisions‘ adı verilen bölümlere sahiptir. GDL açık hedefini "yahudi-hrıstiyan, yunan-roma geleneğini korumak‘ olarak tanımlar. Kendilerine göre bunlar İslam tarafından tehdit edilmektedir. Ayrıca her çeşit ‚aşırılığa‘ da karşı olduklarını ifade ederler. Amaçlarına ulaşmak için kamuoyunda aktif olarak protesto gösterileri düzenlerler.
EDL‘de olduğu gibi  GDL de medyada sıklıkla aşırı sağcı olmakla suçlanır. Aslında GDL‘in (milliyetçilik anlamında) sağcı olup olmadığı tartışılabilir. İngilizce bir ad kullanması ‚Alman milliyetçiliğine meraklı olanlara göz dağı vermek şeklindeki yorum, daha fazla sol politik cephede yaygın olarak kullnılmaktadır. GDL kendisini milliyetçi veya vatansever olmaktan çok, İslam karşıtı olarak görür.
Kaynak: PlusPedia

Gruba odaklı insan düşmanlığı:

Gruba odaklı insan düşmanlığı (GMF, ingl. group-focused enmity) ırkçılık, aşırı sağcılık, ayrımcılık ve sosyaldarwinizm gibi tutumları tek bir kapsayıcı konsept altında toplamayı hedefleyen sosyolojik bir kavramdır. İlk kez Wilhelm Heitmeyer tarafından kullanılan bu kavram aynı zamanda Almanya‘da yürütürülen yukarıda belirtilen tutumlara yönelik uzun süreli empirik bir araştırma programının da adıdır.
Bu konudaki empirik araştırma, başta Bielefeld Disiplinlerarası Çatışma ve Şiddet Araştırmaları Enstitüsü olmak üzere Alman Araştırmalar Cemiyeti‘nin (DFG) desteklediği ve Bielefeld ve Marburg Üniversiteleri‘nin de katıldığı Graduiertenkolleg tarafından yürütülmektedir.
Kaynak: Wikipedia

Haider, Jörg:

Jörg Haider (doğumu 26 Ocak 1950 / Bad Goisern, Avusturya; ölümü 11 Ekim 2008 / Lambichl/Köttmannsdorf, Avusturya) Avusturyalı, aşırı milliyetçi bir politikacıdır. Haider 1971 ila 1975 arası Ring Freiheitlicher Jugend adlı Özgürlükçü Gençlik Halkasının Avusturya başkanıydı. 1986‘dan 2000 yılına kadar ise Avusturya Özgürlükçü Partisi’nin (FPÖ) genel başkanlğını yapmıştır. Nisan 2005‘de FPÖden çok sayıda partili ayrılıp  Avusturya‘nın Geleceği Birliği / Bündnis Zukunft Österreich (BZÖ) adında yeni bir parti kurdu. Haider 1989‘dan 1991‘e kadar ve 1999‘dan ölümüne kadar Kärnten eyaleti FPÖ genel başkanı olarak görevde kaldı. Haider sağ-popülist ve İslam karşıtı bir politikacıydı.
Kaynak: Wikipedia

Nefretten dolayı işlenen suçlar:

İngilizcede hate crimes (Nefretten dolayı işlenen suçlar) adı, suç işleyen kişinin zarar verdiği kişiyi bilinçli olarak belli bir  toplumsal gruba ait olduğu için seçmesi (gerçek veya tahmin üzerine) ve bu yolla işlenen suçun bütün bu grubu hedef alması anlamına gelir. Böylece antisemit veya yabancı düşmanı saldırılar ve evsizler, engelliler, homoseksüeller gibi başka gruplara karşı işlenen suçlar da bu kapsama dahil edilebilir. Adı geçen konsept Amerika Birleşik Devletleri‘nden gelme ve giderek daha fazla ülkede tek başına bir ceza kanunu maddesi haline gelmeye başlamıştır (Büyük Britanya gibi).
Amerikan bilimsel tartışmalarında, terimin kesin bir anlamı bulunmayışından dolayı bu olgu  ias crime (önyargıya dayalı suçlar) diye adlandırılır. Buna sebep olarak da nefretten çok önyargının suçu işlemede başlıca motifi oluşturması gösterilir. Yalnız güçlü bir kavram haline gelen hate crime medyada, siyasette ve halk arasında yaygınlaştığı için, kavramın değiştirilmesi artık imkansız görülmektedir.
Duruma göre bir suçu birebir hate crime olarak tanımlamak güç olabilir. Örneğin bir kadının tecavüze uğraması cinsel içgüdülerden dolayı da olabilir, yani grup olarak bütün kadınlar hedef değildir, her ne kadar kurban cinsiyet gibi bir grub ögesine göre seçilmiş olsa da. Aynı zamanda bu suçun işlenmesinde kadın cinsine karşı seksist bir tutum ve bir savaşta kadının ait olduğu belli bir etnik gruba karşı nefret de motive edici olabilir.
Burada tanımlanan, tehlikeli tehditten eşyaya zarar vermeye ve korkutarak susturmaya varan şiddet suçlarından ayırd edilmesi gereken bir konu Hate Speechtir (nefret dolu konuşma). Bu tür konuşmalar duruma göre fikir özgürlüğü kapsamına girebilir.  
Kaynak: Wikipedia

Kimlikçi Hareket:

Kimlikçi Hareket diye adlandırılan bu akım birbirleriyle fazla sıkı bağları olmayan farklı gruplardan oluşuyor. Bu gruplar Etnopluralizme ait fikirlere dayanarak, sözde ‚İslamileşmeye‘ karşı korudukları ‚avrupai bir kimlikten‘ bahsederler. Bu akım siyasi yelpazede aşırı sağcı veya yeni sağ hareketi olarak değerlendirilir. Bu hareket ilk önce Fransa‘da ortaya çıkıp, akabinde aralarında Almanya ve Avusturya da olmak üzere, diğer Avrupa ülkelerinde de gruplar oluşmaya başlamıştır. Hareketin aktivistleri Lambda sembolünü taşımaktadır (Yunan harfi λ), kullandıkları renkler ise sarı-siyahtır.
Kaynak: Wikipedia

İslam düşmanı:

İslama karşı düşmanca tutum içerisinde olmak
Örnekler:
•    İslam düşmanı politika, tutum, haber - yayın
•    İslam düşmanı ifadeler
Kaynak: DUDEN

İslam düşmanlığı:

İslam düşmanlığı Müslümanların, İslam dinine mensup olmalarını güya haklı bir sebep gösterip, kategorik olarak aşağılanmaları ve mağdur edilmeleri. İslam düşmanlığı İslam ve Müslümanlar hakkında hem teorik hem de pratik olarak olumsuz bir imaj kurgular ve mevcut tartışma ortamına sürdüğü farklı fikirlerle bu imajın toplumun geneline yayılmasını sağlar. İslam düşmanlığı böylece halkın Müslümanları diğer gruplardan farklı varlıklar olarak görmesini ve onlara farklı (adaletsiz) davranılmasını normal hale getirir.
Kaynak: Wikipedia

İslam kritiği veya İslam eleştirisi:

İslam dinine yönelik siyasi, etnik, felsefi, bilimsel veya ilahiyat temelli eleştiriler İslam‘ın başlangıcından beri mevcuttur. İslam kritiği bir din kritiğidir ve dini temeller, kültürel gelenekler ve sosyal normlar üzerinde yapılmaktadır. İslam kritiği ve küçük düşürücü İslam düşmanlığı arasındaki sınırlar tartışma konusudur.
Kaynak: Wikipedia

İslamofobya:

İslamofobya Müslümanlara veya İslam dostu bir politikaya karşı gösterilen kin veya düşmanlık olarak tarif edilir.
İngilizce veya Fransızcada kullanılan terimler "islamophobia"/"islamophobie" Yunancadan gelen "Xenophobia" (yabancı düşmanlığı) kavramından geliştirilmiştir.
Bu kavram ‚fobi / fobya‘ sözcüğünün korku anlamına gelmesinden ve bunun da konuyu bir hastalığa veya psikolojik nedene dayandırmasından ve böylece patolojik bir boyut ima etmesinden dolayı problemli olarak görülür.
Almanca araştırmaların bir bölümünde da bu sebeple yabancı düşmanlığı kavramından esinlenerek İslam düşmanlığı kavramı tercih edilmekte. Ancak bu kavram uluslararası literatürden biraz uzak düşme riskini de beraberinde getirmektedir.
 İki kavramda da sorun asıl söz konusu olan Müslümanların yerine İslam dininin odak noktası olmasıdır. Yasemin Shooman bu sebeple  "Müslüman karşıtı ırkçılığı (antimuslimischer Rassismus)", veya "anti-Muslim racism" önerir. Böylece klasik ırkçılık kavramlarıyla bağlantı kurulup, Müslümanların açıkça bu olgunun kurbanları oldukları ortaya konmuş olur. Allen ise İslam düşmanlığı ve ırkçılık arasındaki farklılıkları dikkate alarak benzeri önerileri geri çevirir. Ona göre bu kavramların hiçbir tanesi ne Müslümanların İslam üzerinden dolaylı saldırıya uğramalarını ne de İslamın bir bütün olarak hedef alındığı, ama Müslümanların bunun dışında bırakıldığı gibi karmaşık stratejileri açıklamaya yeterli olmadığını savunur ve sonuç olarak bilinen kavramlarda kalınmasını önerir.
Kaynak: Wikipedia

Kültüralizm:

Kültüralizm kavramı değişik branşlarda farklı anlamlarda kullanılan bir kavramdır.
•    Felsefede insanın kültür varlığı oluşunun altını çizen antropolojik düşünce türlerine kültüralizm denir.
•    Kültüralizm sosyal bilimlerin kültürelliğin diğer toplumsal faktörlere nazaran daha fazla önemsenmesine verdiği addır.
•   Yeni ırkçılık (‚Neorassismus‘) araştırmalarında ise bu kavram 1990‘lı yıllardan bu yana farklılıkçı ırkçılık ve kültürel ırkçılık ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.
Kaynak: Wikipedia

Le Pen, Jean-Marie:

Jean-Marie Le Pen (doğumu 20 Haziran 1928, Trinité-sur-Mer / Fransa) aşırı sağcı ve sağcı-popülist Front National (Milli Cephe, FN) partisinde faal olan bir politikacı. Partinin kurulduğu yıl 1972den, görevini 16 Ocak 2011 tarihinde küçük kızı Marine Le Pen‘e devredene kadar 39 yıl süreyle bu partinin genel başkanlığını yapmıştır. Le Pen 2004 yılından beri Avrupa Parlamentosu‘nda grupsuz milletvekili. Sadece Ocak 2007 ila Kasım 2007 arası kendisinin de beraber kurduğu kimlik, gelenek ve hükümranlık grubuna dahildi.
Kaynak: Wikipedia

Le Pen, Marine:

Marine Le Pen (doğumu Marion Anne Perrine Le Pen olarak 5. Ağustos 1968, Neuilly-sur-Seine / Fransa) Fransız avukat, politikacı ve  politikacı Jean-Marie Le Pen‘in kızı. 2004 yılı seçimlerinden beri Avrupa Parlamentosu üyesi. 16 Ocak 2011‘de babasının yerine aşırı milliyetçi Front National partisinin genel başkanlığına geçmiştir.
Kaynak: Wikipedia

Mobbing:

Mobbing kavramı dar manada „psikolojik terör uygulayarak insanları işyerlerinden dışarı atmayı hedeflemek.“ Geniş anlamıyla mobbing, diğer insanları sürekli ve defalarca aşağılamayı, onlara işkence etmeyi ve ruhen incitmeyi içerir, örneğin okulda, işyerinde, spor klubünde, huzurevinde, hapishanede ve internette (siber-mobbing). Mobbing için tipik hareket biçimleri şunlardır; asılsız iddiaları yaymak, gereksiz görevler vermek, şiddetle tehdit etmek, sosyal izolasyon (tek başına bırakma) ve yapılan işin sürekli eleştiri alması.
Kaynak: Wikipedia

Nasyonalsosyalist Gizli Teşkilatı / Nationalsozialistischer Untergrund (NSU):

Medyada Zwickauer Terrorzelle olarak da bilinen Nasyonalsosyalist Gizli Teşkilatı (Nationalsozialistische Untergrund, kısaca NSU), Kasım 2011‘den sonra kamuoyunun tanımağa başladığı aşırı sağcı terörist bir Alman grubudur. İçlerinde şimdiye kadar elde edilen bilgilere göre Beate Zschäpe, Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardtı‘n da bulunduğu grup, 1990‘lardan kalma aşırı sağcı kesimden meydana gelmiş bir oluşumdur. Toplam destekçi sayısı 20 civarında tahmin ediliyor.
NSUya atfedilen suçlar arasında 2000 ila 2006 yılları arasında işlenen Neonazi cinayetleri, Köln‘de yapılan çivili bomba suıkastı ve 2007 Heilbronn polis cinayeti geçiyor.
Federal Temyiz Mahkemesi Başsavcısı NSU‘yu ‚maksadı yabancı ve devlet düşmanlığından kaynaklanan bir zihniyetten dolayı özellikle yabancı uyruklu vatandaşları öldürmeyi hedef alan aşırı sağcı bir grup‘ olarak nitelendiriyor.
2012 yılında Anayasayı Koruma Daireleri, Askeri Koruma Hizmeti Dairesi ve polisin NSU olaylarıyla ilgili tutum ve davranışlarından dolayı bir dizi istifalar ve görevden alınmalar söz konusu oldu. Bunların arasında Federal Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı, Thüringen Eyaleti Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı, Sachsen Eyaleti Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı, ve Berlin İçişleri Bakanlığı;na bağlı Anayasayı Koruma Birimi Müdürü bulunuyor. Dikkatsizlik, dosya imhası, devlet adına istihbarat toplayan kişilerin (V-Personen) yetersiz güvenceyle devreye sokulması, soruşturmalarda ortaya çıkan düzensizlikler ve organizasyon eksiklikleri Federal Meclis‘in bünyesinde oluşturulan ‚NSU-komisyonunda‘ ve değişik eyaletlerde ele alınacak.
Henüz Zschäpe‘ye karşı açılan mahkeme davası başlamadan Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi, NSU‘nun kapatıldığını dile getirdi.
Kaynak: Wikipedia

Almanya Nasyonaldemokrat Partisi / Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD):

Almanya Nasyonaldemokrat Partisi / Nationaldemokratische Partei Deutschlands (kısaca: NPD) 1964 yılında kurulmuş aşırı sağcı küçük bir partidir. Parti (Alman ırkını temel alan) milliyetçi, halkçı ve rövanşçı (Almanya‘nın savaşlarda kaybettiği bölgeleri geri istiyor) bir idyolojiye sahiptir. Birçok siyaset bilimci ve tarihçiye göre program ve söylem olarak NSDAP‘ye  (Hitler‘in Partisi) yakınlık arzeder. Parti Federal Anayasayı Koruma Dairesi tarafından da aşırı sağcı olarak değerlendirilir. Parti 1960‘ların ikinci yarısında birçok eyalet seçimlerinde %5 barajını geçmeyi başarıp 7 Eyalet Meclisi;nde bir dönem kalabildiyse de, son 30 yıldır küçük ve kayda değer olmayan bir partiye dönüşmüştür. 1990‘ların başında Almanya‘nın tekrar birleşmesinden sonra parti yerel ve bazı ekonomik düzeyi kötü olan bölgelerde, özellikle de Doğu Almanya‘da tekrar kök salmaya başlaıştır. Şu an NPD Mecklenburg-Vorpommern ve Sachsen eyalet meclislerinde bulunmaktadır.
Kaynak: Wikipedia

Milliyetçilik:

Milliyetçilik, bağımsız bir ulus devletin oluşturulmasını ve yerleştirilmesini ve ülkenin bütün bireylerinin birbirleriyle dayanışmasını ve ulusla özdeşleşmesini hedefleyen dünya görüşlerine ve sosyal hareketlere verilen addır. Tarihi olarak milliyetçi fikirler ilk kez 18. yy. sonlarına doğru Amerikan Bağımsızlık Savaşı ve Fransız İhtilali‘yle birlikte kitleleri sürükleyici pratik etkilere neden olmuştur.
Kaynak: Wikipedia

Yeni Sağ:

Yeni Sağ kavramı (İngl.: New Right, Franz.: Nouvelle Droite) farklı ülkelerde ortaya çıkan düzensiz, sağ yönlü politik akımlara verilen addır. Alman versiyonu bir yandan Yeni Sol‘a bir karşıt model oluştururken, diğer yandan da Nasyonalsosyalizm‘e bağlı sağ akımlardan ayrışmaktadır. Yeni Sağ için karakteristik özelliklerden bir tanesi merkezi anayasal normları temelden eleştirmesi, Almanya‘da ise Anayasanın (Grundgesetz) taşıyıcı prensiplerini reddetmesidir. Bazı gruplar yeniden halkçılığa dayalı bir milliyetçilik/ulusalcılık tesis etmek istemektedirler.
Kaynak: Wikipedia

Politically Incorrect:

Politically Incorrect (kısaca: PI yada PI-News) 2004 yılında beden eğitimi öğretmeni olan Stefan Herre tarafından kurulmuş siyasi içerikli ve tehdit olarak görülen ‚Avrupa‘nın İslamileşmesini‘ engellemeyi amaçlayan bir elektronik yayın organıdır. Bir çok yazar tarafından müstear isimle kaleme alınan makaleler İslam düşmanlığı ile göze çarpar. PI Almanca yayın yapan bu tarz bloglar arasında en önemlisidir ve kendisi gibi İslam düşmanı, aşırı sağcı ve sağ-popülist sayılan başka hem Alman hem yabancı şahıs ve organizasyonlarla bir ağ oluşturmaktadır.
Bu internet sayfası açık ifadeyle belirtilecek olursa, (hala) Anayasayı Koruma Dairesi tarafından gözlemlenmemektedir.
Kaynak: Wikipedia

Pro-Hareketi:

ro-Hareketi veya Pro-Partileri altında Almanya‘da bulunan bir dizi  parti, seçmen birliği ve derneği biraraya getiren bir oluşumdur. Her ne kadar bunların herbiri yasal olarak bağımsız olsa da, aralarında personel, organizasyon ve program bağlantıları bulunduğu bilinmektedir. Merkezi yapılanmalar  pro Köln, pro NRW ve pro Deutschland partileridir.
Pro-Hareketi sosyal bilimciler tarafından aşırı sağcı olarak tanımlanır. Pro Köln ve pro NRW ayrıca KRV eyaleti Anayasa Koruma Dairesi tarafından anayasaya aykırı bulunmakta ve takip edilmektedir. Hareket kendisini kısmen sağcı-popülist, muhafazakar veya Avusturyalı FPÖ ve Belçikalı Vlaams Belang gibi özgürlükçü olarak nitelendirir. Bu partilerle ayrıca resmi işbirliği sözleşmeleri de mevcuttur. 2012 yılında Pro-Hareketinin bazı üyeleri „Freundeskreis Rade“ adındaki Neonazi birliğine karşı yürütülen soruşturmaların hedefi olmuştur. Bu bağlamda pro NRW‘nin Radevormwald parti grubu bürosu da araştırılmıştır. Pro-Hareketi kendisine Müslüman göçmenlere yönelik geliştirdiği korku ve kinle bir profil oluşturmaya çalışır. Buna bağlı olarakta sözde ‚İslamileşmiş‘ veya ‚yabancılaşmış‘ bir çok kültürlü toplumu da  reddeder. Başka ağırlık konularını iç politikada bir ‚sıfır tolerans politikası‘ talebi ve ‚Hrıstiyan Avrupa‘ya Bağlılık‘ ve ‚yolsuzluk ve rüşvetle‘  mücadele gelir.
Pro-Hareketinin üye, aktivist ve destekçi sayısı kesin olarak belli değildir. Resmi rakamlara ulaşılması hareketin dağınık yapısı nedeniyle kısıtlıdır. Ayrıca Pro-partilerinin üye sayılarını basın açıklamalarında yanlış olarak verdikleri ıspatlanmış bir gerçektir. KRV Eyaleti Anayasayı Koruma Dairesi pro Köln ve pro NRW‘nin üye sayılarını 1.000 olarak, aktivistlerinin sayısını ise 350 civarında tahmin etmektedir. Şimdiye dek Pro-Hareketine bağlı partiler toplam 3 eyalet meclisi seçimlerine katılmış ve % 1,2 ila 1,5 arasında bir oy oranı elde etmiştir.
Kaynak: Wikipedia

Pro Deutschland:

Almanya için Vatandaşlık Hareketi „Bürgerbewegung“ pro Deutschland (kısaca: pro Deutschland) adındaki bu parti aşırı sağcı küçük bir parti olup pro Köln adlı hareketten meydana gelmiştir. KRV eyaleti Anayasa Koruma raporunda pro Deutschland 2011 yılı için aşırı sağcılık bölümünde zikredilir. Buna göre partinin aşırı hedeflere sahip olduğu konusunda belli ipuçları mevcuttur.  [7] Pro Deutschland  „Pro-Hareketinin “ parçasıdır.
Kaynak: Wikipedia

Pro Köln:

Pro Köln vatandaş hareketi aşırı sağ bir Alman seçmen grubu olup, Köln Kent Meclisi‘nde kendi başına bir grup oluşturur. Hareket 2004 yılından beri KRV eyaleti Anayasa Koruma raporunda aşırı sağcı hedeflere sahip olma şüphesiyle anılır ve gözlemlenir. Münster Yüksek İdari Mahkemesi bu konuda şu tespitte bulunmuştur: ‚davacının [pro Köln] gözetimini haklı çıkaran, kendisinin özgürlükçü demokratik düzene karşı hedeflerinin bulunduğu hakkında yeterli derecede belirgin ipuçları olmasıdır.‘ Pro Köln 2011 KRV eyaleti Anayasa Koruma raporunda anayasa düşmanı olarak geçer. Pro Köln  „Pro-Hareketinin “ parçasıdır.
Kaynak: Wikipedia

Irkçılık:

Irkçı, İnsan ırklarının renk ve fiziki şekil esas alınarak birbirlerinden üstünlüğünü temel alan Irkçılık felsefesini benimsemiş kişilere verilen addır. Irkçı insanların göstermiş olduğu bu tutuma ise "ırkçılık" adı verilmektedir.
Kaynak: Wikipedia

Aşırı sağcılık

Aşırı sağcılık neofaşist, neonazi veya ültra-milliyetçi gibi politik idyolojileri kapsayan ve bunların faaliyetlerini tanımlayan bir kavramdır. Bunların müşterek noktası, etnik aidiyeti ön planda tutmaları, insanların hukuki eşitliğini sorgulamaları ve çoğulculuk karşıtı, antidemokrat ve otoriter bir toplum anlayışını benimsemeleridir. Bu gayretler siyasi ifadelerini ulus devleti otoriter yönetilen bir ‚halk cemiyetine‘ dönüştürmek olarak belirtir. ‚Halk‘ kavramı bu bağlamda ırkçı ve etnoplüralist   olarak anlaşılmaktadır.

Aşırı sağcılar bulundukları farklı sosyokültürel bağlamlarda ulus / millet kavramıyla ilgili farklı konseptlere sahip oldukları için, aşırısağcılığın tanımlaması da ülkelere göre değişir.
Bunu yaparken özel semboller kullanılır ve bu arada ülkelerinin otoriter geçmişi; İtalya’nın faşist ve Almanya’nın nazi geçmişi iyimser olarak gösterilir (‘Tarih revizyonculuğu’ / Geschichtsrevisionismus). Aşırı sağcılar bununla beraber antisemit ve antiamerikan duyguları taşıyan komplo teorilerine de müracaat ederler.
Aşırı sağcı grupların işlediği organize şiddet olaylarında sağcı terörizmden bahsedilir.
Almanya‘da aşırı sağcı eğilimler demokrasinin savunma imkanlarıyla cezai takibata uğrarken, İsviçre ve Avusturya‘da bu tür pozisyonlar bundan muaf tutulur.
Kaynak: Wikipedia

Sağ popülizmi:


Sağ popülizmi, 1970‘li yılların sonunda Batı Avrupa‘da gelişen ve 1990‘lardan sonra Doğu Avrupa’da da kök salmaya başlayan, Avrupa‘nın bir çok ülkesinde yaygın olan siyasi bir akım. Bu akımın temsilcileri sağcı politikanın bazı sivrilmiş pozisyonlarını demokrasiye bağlılıkla birleştirip popülist bir havayla göçmenlere, Avrupa Birliği‘ne ve köklü partilere karşı çıkarlar.
Sağ popülizminin talepleri arasında verimliliğe dayalı bir toplum düzeni ve  ‚Hrıstiyan Avrupa‘ya‘ ve milli kültüre bağlılık geçer. Bu bağlamda sıkça İslam düşmanlığı, kendi milletlerine karşı zararlı veya tehlikeli buldukları şahıs ve kuruluşlara karşı yasal adımlar atılmasını istemeleri ve devlette, idarede ve siyasi karar mekanizmalarında fazlaca liberal ve hantal buldukları yapılanmalara karşı çıkmaları ile göze çarparlar. Sağcı popülistler kendilerini, çıkarları yerleşik partiler tarafından göz ardı edildiği ve göçmen ve etnik azınlıklara karşı mağdur bırakıldıklarını iddia ettikleri suskun bir kalabalığın sözcüsü konumunda görürler.
Böylece sağ popülizmi kendi anlayışına göre toplumsal azınlıklara ve rüşvetçi, iktidar sevdalısı ve halktan uzak olarak gördükleri siyasi sınıfa karşı ortaya çıkmış olarak lanse eder. Kullandıkları ‚halka sesleniş‘ söylemiyle güya, halkın hakiki iradesinin gizli gerçeğini gün yüzüne çıkardıklarını ima ederler.
İkinci Dünya Savaşı sonrasına ait neofaşist ve revizyoncu zihniyete sahip sağcı partilerin aksine, halka dayalı ırkçı bir dünya görüşünü benimsemezler. Klasik ırkçılığın yerine sağ popülizminin programlarında kültüralizm öne çıkar. Sağ popülizmi demokratik sistemi de tamamiyle reddetmez, ancak çoğulculuk, azınlık hakları veya din hürriyeti gibi bazı ögelerine karşı çıkarlar. Sağ popülist partiler çoğunlukla muhalefet olarak kamuoyunu etkileyen ve plakatif taleplerde bulunur. Bazı siyasal bilimciler sağ popülizmini aşırı sağcı partilerin, modern Avrupa ülkelerinin 1970‘li yıllardan itibaren gösterdiği toplumsal, siyasi ve ekonomik değişime karşı tepki olarak geliştirdiği yenilikçi bir hareket olarak değerlendirir. Bu görüşe göre sağ popülist partiler, halkın modernizme ve toplumdaki kırılmalara karşı olan korkularına, suçu idarecilere ve azınlıklara atan açık ve tek yönlü parola tarzı cevaplarla karşılık verirler. Diğer taraftan sağ popülizmi, temsilcilerinin içerik olarak çok farklı olması ve geleneksel aşırı sağ ve muhafazakar kanatla olan sınırların kesin olmayışından dolayı zor tanımlanabilir bir kavramdır. Kavramın sosyal bilimlerce kullanımını, genellikle hakaret amaçlı ve olumsuz olarak algılandığı medya ve kamuoyundakinden ayırdetmek gerekir. Üstelik bu kavram genel konuşmalarda da çoğu kez net olmayan bir şekilde kullanılır ve böyle tarif edilenler tarafından da reddedilir.
Kaynak: Wikipedia

Westergaard, Kurt:

Kurt Westergaard (doğumu 13 Temmuz 1935 / Døstrup) Danimarkalı bir çizimci ve karikatüristtir. Tartışılan Muhammed-Karikatürleri ile tanınmıştır. Westergaard ateisttir ve kendisini  „kültür radikali ve multi kültürel bir  provokatör“ olarak tanımlar.
Kaynak: Wikipedia

Wilders, Geert:

Geert Wilders (doğumu 6 Eylül 1963 / Venlo, Limburg) Hollandalı bir politikacıdır. Sağ popülist Özgürlük Partisi’nin  (Partij voor de Vrijheid) genel başkanı ve 1998‘dan beri  Hollanda parlanmentosu üyesidir. Kendisi İslam karşıtı ve sağ popülist olarak tanınır.
Kaynak: Wikipedia

Yabancı düşmanlığı / Xenophobie:

 1. Açıklama
  Xenophobie yabancılara karşı duyulan kin ve yabancı düşmanlığı anlamına gelir. Bu dışlayıcı tutum örneğin yabancı (misafir) işçilere ve Doğu Avrupa‘dan göç eden (Rusça konuşan) Almanlar gibi şahıs ve etnik gruplara karşı gösterilir. (Bkz. Reinhold, Lamnek & Recker, 1992, S. 674).
 2. Açıklama
  Xenophobie yabancıdan korkmayı konu alır. Ayrıca dünyanın heryerinde ve bütün zamanlarda olan yabancı ülke insanlarına karşı kin de bunun altında anlaşılır. Dikkate alınması gereken nokta, Xenophobie‘nin siyasi, ekonomik ve sosyal çıkarlar ve güç dağılımından ayrı analiz edilemeyeceğidir (Bkz. Kübler, 2005, S. 83 ve devamı).
 3. Açıklama
  Xenophobie yabancı olana karşı savaşmak ve kendisine ait olanı yabancıya karşı savunmak demektir. Bunun sonucunda çözüm süreci güçleşir ve sadece kendi ailesi arta kalır. Psikolojik olarak kendi sahip olduklarını sorgulamadan koruyabilmek için yabancı olandan uzak durulması anlamına gelir. (Bkz. Casagrande, 2003, S. 31).
 4. Açıklama
  „Bununla birlikte Xenophobie, yani yabancıdan korkma, […] genişçe yaygın. Bazıları onu yabancı düşmanlığı ile karıştırır. Buysa doğru görünmemektedir. […] Korkular akıl dışıdır ve oluşumları bilinçsizcedir. Akıl dışı ve şuursuzca olduğu için, bilinçlendirme korkuları yenmek için bir ilk adım olabilir: Xenophobie ve yabancı düşmanlığı arasındaki fark: Her ne kadar yabancı düşmanlığı da akıl dışı olsa da aynı zamanda bilinçli bir karardır. Bu bilinçli karara karşılık herhangi bir bilinçlendirme mümkün değildir.“ (Dohlemann, 2003, S. 204).
 5. Açıklama
  „Xenophobie yabancı olanı prensip olarak tehdit kabul eder. Xenophobie  (sosyal-) psikolojik açıdan yabancı olan herşeye karşı yersiz bir korku reaksiyonudur. Yersiz olması şundan dolayıdır; insanın gelişimine göre gerekli olgunluğa ya yeterli derecede ya da hiç erişemediğini gösterir. Xenophobie‘nin toplumsal ve siyasal diskurda tekrar tekrar ‚tabii‘ bir tepkiymişçesine alet edilmesi ve böylece haklı çıkarılmaya çalışılması veya yabancı düşmanı davranışlara özür olarak kullanılması gözlemlenir“ (Bkz. Schaffers, 2006, S. 24).
 6. Açıklama
  Xenophobie yabancı olan herşeye karşı kin ve düşmanlıktır. Başlangıçta yabancı olan herşeyin korku uyandırıcı olması normaldir, ancak Xenophobie‘de bu tutum böylece kalır.  (Bkz. Fuchs-Heinritz, Lautmann, Rammstedt & Wienold, 1994, S.751).
  Kaynak: Lexikon für Psychologie und Pädagogik (http://lexikon.stangl.eu)